CALENDARI    DE   BATEJOS

ANY 2021

Diumenge
Mes
 5 de la Tarda
10 Gener
català
14 Febrer
castellà
10 Abril
català
8 Maig
castellà
12 Juny
català
10 Juliol
castellà
11 Setembre
català
9 Octubre
castellà
13 Novembre
català
11 Desembre
castellà

Inscripcions:

Mínim un mes abans del baptisme del nen/a Fotocòpia del llibre de família o certificat de naixement

Els Padrins, han de potar la partida del seu baptisme

Pares i Padrins, seran convocats a una reunió

 

Inscripciones

Mínimo un mes antes del bautismo del niño/nina

Fotocopia del libro de familia o certificado de naciniento

Los padrinos tienen que traer el certificado de su bautismo

Padres i Padrinos serán convocados a una reunión