Pastoral dels sagraments

 

 

BAPTISME

La nostra Comunitat Parroquial ha tingut sempre molt present aquest sagrament, com un sagrament comunitari; d'aquí que es procura fer una acollida molt acurada a aquelles famílies que demanen el sagrament del baptisme per a un dels seus fills.

La Parròquia elabora un calendari dels diumenges de l'any en què es celebra el baptisme. En aquest calendari, exposat a les cartelleres, es convida els pares a demanar aquest sagrament amb un més d'antelació, almenys, de tal manera que la Parròquia tingui temps de programar les celebracions i acollir els pares -a vegades fins i tot els padrins- amb una trobada personalitzada en què es parla del sentit d'aquest sagrament. Aquesta reunió serveix, també, per conèixer els punts de vista, la forma de viure el cristianisme, la situació familiar, etc. dels que demanen el baptisme. Aquest contacte personal i amigable del mossèn amb els pares fa d'aquesta celebració quelcom més que un simple acte religiós.

 

SAGRAMENT DE LA RECONCILIACIÓ :

 

Abans o després de les eucaristies . Dos cops a l'any, Advent i Quaresma, la parròquia organitza la celebració.

 

PRIMERA COMUNIÓ:

 

Es rep després de dos anys de catequesi

 

CONFIRMACIÓ:

 

La reben els joves que la desitgen, després d'una preparació.

 

MATRIMONI:

 

S'organitzen uns cursets de preparació a la vida conjugal, a nivell arxiprestat

 

UNCIÓ DELS MALALTS:

 

Quan la família ho demana